Rohit ki Bhabhi ka Naam GOOGLE

Rohit - Bhabhi ka kya naam hai
Mohit - Smt. Google Sharma
Rohit - Google! Kamal hai. ye kya naam hua?
Rohit - wo isliye kyuki usse Sawal ek karo, Par Jawab Dus milte hain

Labels: , , ,